SØM-konceptet kort fortalt

SØM står for Socialt, Økonomisk og Miljømæssig værdiskabelse. Det vigtigste bogstav er Ø’et, som står for det økonomiske afkast. Hvis de sociale (S) og miljømæssige (M) tiltag bidrager til et større økonomisk afkast, set over 5 til 10-årig periode, vil de  blive implementeret – Dét er SØM. 

 

FÆLLESSPISNING

Fællesspisning er et ægte SØM-initiativ. Det bringer mennesker sammen (S), det forårsager lavere tomgang grundet gladere lejere (Ø), og det skåner tilmed miljøet grundet mindre madspild (M)

fællesspisning
SocialtSSS

Lejerne kan mødes omkring maden mens de lærer hinanden bedre at kende. Det skaber bl.a. tryghed og lyst til passe på hinanden og fællesarealerne.

ØkonomiskØØØ

Trygge og glade lejere forårsager mindre tomgang og færre udskiftninger. Der slides mindre på inventar, hvilket kræver mindre vedligeholdelse fordi lejerne passer bedre på det.

Miljøøøø

Fællesspisning mindsker madspild og skåner miljøet og samtidig reduceres mængden af skrald og affald.

urtehave

URTEHAVE

En urtehave er et naturligt sted for lejerne at mødes (S), det skaber et tilhørsforhold til stedet, mindre tomgang, færre udskiftninger (Ø) og det skåner miljøet at plante og høste sine egne urter (M) i stedet for at købe dem i supermarkedet. 

SocialtSSS

Lejerne kan mødes i urtehaven, plante forskellige urter, og efterfølgende spise det sammen. De kan udveksle erfaringer og hygge sig om det, som en hobby.

ØkonomiskØØØ

Personlige urtehaver skaber et tilhørsforhold til stedet, som gør, at lejerne vil være mindre tilbøjelig til at fraflytte. Lavere tomgang og færre udskiftninger forhøjer lejeindtægterne og dermed afkastet på investeringen.

Miljøøøø

En urtehave er en invitation til en mere miljøvenlig adfærd. Det er nemt og tilgængeligt for lejerne at plante deres egne urter. Dermed undgår de at købe dem og de kan tilmed plukke lige netop den mængde, de har brug for den dag.

orangeri

Et isoleret opvarmet væksthus forlænger sommeren og giver lejerene mulighed for at være sammen (S) og holde deres planter, frugttræer og urter vinteren over (M). Et personligt tilhørsforhold til fællesarealerne skaber mindre tomgang og færre udskiftninger (Ø).

orangeri
SocialtSSS

Et orangeri er et hyggeligt sted hvor lejerne kan lære hinanden at kende. Det fungerer også godt som alternativ til et fællesrum eller beboerhus.

ØkonomiskØØØ

Lejerne får bedre kendskab til hinanden og får også et tilhørsforhold til stedet hvilket gør, at de bliver der længere og passer bedre på tingene. Dette resulterer i lavere tomgang, færre udskiftninger og mindre vedligeholdelse af fællesarealer.

Miljøøøø

Beplantning af stort set alle plantearter hjælper miljøet. Det gør at lejerne har mulighed for at dyrke deres egen mad. Samtidig behøver de ikke handle produkterne i et supermarked og kan nøjes med at plukke lige netop den mængde de har brug for den dag.

grønnetage

grønne tage

Grønne tage er et sjovt samtaleemne for beboerne (S). Man kan spare ellers meget dyr tilslutningsafgift ved etablering af sedumtage (Ø) samtidig med, at man aflaster kommunens kloaksystemer, hvilket belaster miljøet mindre ift oversvømmelser (M).

SocialtSSS

Grønne tage er et sjovt samtaleemne og beboerne er ofte stolte af, at lige netop deres hjem er med til at mindske oversvømmelser og aflaste kloaksystemerne. Samtidig er sedum-tage flotte og skifter farve alt efter årstid.

ØkonomiskØØØ

Grønne tage kan sammen med en række andre tiltag gøre, at man ikke behøver at koble sig på kommunens kloaksystem ifm regnvand. Dermed sparer man en ellers meget dyr tilslutningsafgift. Regnvandet kan i øvrigt anvendes til toiletskyld, tøjvask, bilvask og havevanding.

Miljøøøø

Grønne tage kan forårsage, at op til 80% mindre regnvand ender i kloakerne hvilket aflaster kommunens kloaksystemer og reducerer samtidig risikoen for lokale oversvømmelser.

præriehave

Både børn og vokse synes det er en spændende oplevelse, at gå på jagt efter diverse insekter og forskellige planter kan være et sjovt samlingspunkt for børnefamilier (S). Det gør lejemålet særlig attraktivt for børnefamilier (Ø), samtidig med, at det bidrager til et øget biodiversitet i naturen (M).

præriehave
SocialtSSS

Børnefamilier har stor gavn af præriehaver. Der er mange insekter og forskellige farver som børn og forældre kan mødes om. Samtidig lærer de noget om naturen.

ØkonomiskØØØ

En præriehave kræver meget lidt vedligeholdelse når den først er lagt. Dermed er den over en 5-10 årig periode mere økonomisk end f.eks. et græsareal.

Miljøøøø

Præriehaven bidrager godt til den naturlige fauna hvor blomster, bier og biller oftest ses blandt de mange forskellige typer af vildt beplantning. Den bidrager også positivt til biodiversiteten i naturen.

fælleshus

FÆLLESHUS

Byen fedeste fælleshus skaber en større sammenhængskraft blandt beboerne (S).  Et bedre fællesskab, skaber gladere lejere (Ø) og hvis fælleshuset opføres i bæredygtige materialer har opførslen kun minimum belastning på miljøet (M). 

SocialtSSS

Med et fedt og gennemtænkt fælleshus kan man tilbyde lejerne et hav af muligheder for at være sammen. Det skaber en større fællesskabsfølelse og et bedre naboskab.

ØkonomiskØØØ

Lejere der er trygge og deltager i fællesaktiviteter bliver boende længere. Færre udskiftninger og mindre tomgang giver et bedre afkast for investorerne.

Miljøøøø

Laves beboerhuset f.eks. med et grønt tag aflastes det lokale kloaksystem og sørger for færre lokale oversvømmelse. Opføres fælleshuset i bæredygtige materialer kan gøre fælleshuset Co2-nautralt.

padelsport-bane

Sjov og anderledes fællesaktivitet der kan spilles af alle (S). Helhedsindtrykket af et boligområde med inspirerende fællesarealer gør det nemmere at skaffe lejere (Ø). Opføres padelsportbanen i kombination med en vedvarende energiressource, kan initiativet blive grønt og Co2-nautral (M). 

padelsport
SocialtSSS

Padeltenis er den mest populære sport i Spanien efter fodbold, og den er hurtigt voksende i Danmark. Den kan spilles af alle i alle aldersgrupper uanset færdigheder. 

ØkonomiskØØØ

Etableres der en padel-tennis-bane blandt mange andre tiltag vil helhedsindtrykket af et boligområde med f.eks. +40 boliger virke mere attraktivt, hvorfor det ville være nemmere at skaffe lejere der bliver længere.

Miljøøøø

Kan man kombinere noget vedvarende energi med opvarmningen af padel-tennisbanerne vil initiativet kunne blive grønt.

socialcykling

Social cykelmotion

Det behøver ikke være kedeligt.
Social cykelmotion er et banebrydende initiativ vi arbejde på at få realiseret i et af vores kommende SØM projekter.

SocialtSSS

Mange dyrker i dag motion på cykel. Her får beboerne mulighed for at cykle sammen på spinning-cyklerne, der er stillet til rådighed af SØM ejendomme A/S.

ØkonomiskØØØ

Spinning-cyklerne er koblet til en el-måler. Alt den strøm de generer bliver opsparet på en konto hos en leverandør der reducerer madspild.  

Miljøøøø

Ved at koble cyklerne op til ‘stop-madspilds-appen’ inviterer vi til en adfærd der skåner miljøet, da varerne der købes gennem appen ellers skulle have være smidt ud.

nyt projekt

FÅ TILSENDT VORES NYESTE PROJEKT

Få vores nyeste investeringsprojekt så snart det udkommer!

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

NYT PROJEKT

Få vores nyeste investeringsprojekt så snart det udkommer!

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.